Home page

Mua bán bitcoin ở đâu uy tín và đảm bảo

Bitcoin là một loại tiền điện tử phương thức hoạt động trên một cơ sở đồng cấp (peer-to-peer). Điều này có nghĩa rằng bitcoin được phân nhánh và không có trung tâm thẩm quyền kiểm soát. Giống như tiền giấy, nó cũng có thể được gửi từ người này sang người khác nhưng không chịu bất cứ kiểm soát nào từ ngân hàng trung ương hay chính phủ. Hệ thống mua bán bitcoin ở đâu này phụ thuộc vào mật mã để kiểm soát phát triểni của tiền tệ.

Bitcoin là gì? Thông tin khi mau bán bitcoin.

Trong khi không ai có thể theo dõi hoặc kiểm soát hoặc tạo ra đơn vị tiền mới này, bản thân hệ thống bitcoin được thiết kế theo một cách đặc biệt để cho mạng lưới có thể duy trì một hệ thống hoàn hảo và lưu trữ hồ sơ giao dịch cũng như theo dõi việc phát hành tiền tệ.


Điểm đặc biệt của loại hình kinh doanh mua bán bitcoin ở đâu của tiền điện tử này là nếu bạn nhận được 1 Bitcoin từ người khác, bạn sẽ được bảo đảm về khoản thanh toán này như là nhận được tiền giấy và được ẩn danh đi kèm. Chẳng ai có thể biết hàng xóm cạnh nhà bạn có dùng 2 đồng Bitcoin để mua làm gì vào sáng hôm nay, nhưng giao dịch mua bán bitcoin này sẽ được lưu lại cho hậu thế.

Đối tượng để mua bán bitcoin ở đâu uy tín?

Bạn có thể gửi hoặc lưu trữ Bitcoin cho bất kì ai đã có địa chỉ Bitcoin trên toàn cầu. Một người có thể có rất nhiều địa chỉ để phục vụ nhiều mục đích khác nhau như cho cá nhân, doanh nghiệp, hay chỉ đơn giản là vì sở thích.

Người nhận bitcoin có thể sử dụng chúng sau vài phút khi nhận được. Một khi đã gửi bitcoin đi, tương tự như gửi tiền tệ, bạn không có cách nào để thu hồi chúng, trừ khi người nhận bitcoin quyết định gửi lại cho bạn. Bitcoin không phải tiền để được in ra, nhưng sẽ có một biên bản ghi lại hoạt mọi giao dịch đã diễn ra, đó chính là một phần thông tin của sổ cái khổng lồ mang tên Blockchain.


Có thể mua bán bitcoin ở đâu uy tín?

Bitcoin sẽ luôn có sẵn trên mọi sàn giao dịch mua bán Bitcoin. Bạn cũng có thể mua Bitcoin từ người dùng khác. Sẽ có một quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin để trở thành nguồn cung cấp trong tương lai. Bạn có thể trở thành một thợ đào Bitcoin bằng phương pháp đầu tư sâu hơn vào các phần cứng và phần mềm. Phần cứng của bạn phải càng mạnh mẽ thì khả năng đào được Bitcoin của bạn càng cao.

Công ty Unocoin là một công ty có trụ sở tại Bengaluru cho phép người dùng được phép mua, bán, lưu trữ hoặc sử dụng bitcoins. Mặc dù việc sử dụng mua bán bitcoin chắc chắn không phải là hướng đi chính, nhưng có tới hơn 500 thương gia đã chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin ở Ấn Độ – Quốc gia hiện tại vẫn chưa có thể hợp pháp hóa loại tiền này.